Multicolor-Impressió RGB

La tecnologia d’impressió en multicromia o simulació de perfils RGB en un imprès, és una tècnica d’impressió innovadora que amplia l’espai de color CMYK de manera molt significativa, afegint tres colors d’impressió als tradicionals cyan-magenta-groc-negre. La resultant és una reproducció de color a set tintes que surten de la combinació optimitzada per mitjà de l’aplicació del perfil ADOBE RGB 1998 a les imatges i passant-lo per un software específic que en fa la conversió.

 

Els resultats que s’obtenen són d’una gran qualitat d’impressió i extrema definició, gràcies a l’ampliació de l’espectre de color que ofereix el perfil de llum RGB, fins ara mai simulat en reproducció del color en un mitjà opac (el paper) i a l’aplicació de trames estocàstiques de 20 μm en papers estucats i de 30 μm en els papers offset. El resultat són imatgesde gran nitidesa, profunditat i contrast, de gran contrast, amb un espectre de color multiplicat i una extraordinària fidelitat a l’original.

 

Amb la tècnica de la multicromia aconseguireu:

• extrema fidelitat a l’original

• una gran nitidesa de les imatges

• una profunditat excel·lent

• un contrast inimitable

• una definició immillorable

• un gran espectre de color pels vostres taronges, vermells, blaus, verds i colors de gran vivor

Impressió CMYK

Impressió RGB

Impressió CMYK

Impressió RGB

Faq’s

1. Què és la MULTICROMIA?

És una tècnica d’impressió òfset desenvolupada per Agpograf/Nexe que consisteix a imprimir el model RGBaRGBen lloc del CMYK convencional. La reproducció s’aconsegueix amb 7 colors. Els resultats dels impresos són més lluminosos, més nítids, més profunds, més contrastats, més fidels, gràcies a un augment molt important de l’espectre de reproducció del color.

2. Quan es recomana utilitzar la MULTICROMIA?

Principalment quan es vol una reproducció de color de màxima qualitat i fidelitat a l’original, quan es vol reproduir un espectre superior que el CMYK no permet aconseguir, com ara: taronges, vermells, verds, violats, blaus (veure en el catàleg el gràfic del Gamut de color) o quan es volen fer CARTES DE COLORS i MOSTRARIS DE PRODUCTES.

3. Hem de fer alguna feina de fotomecànica prèvia?

Cap ni una, només es recomana la màxima qualitat d’imatge i aplicar el perfil Adobe RGB1998 a les imatges o als vectors que es volen convertir en Multicromia.

4. Com s'han d'entregar els arxius per a una impressió en Multicromia?

Simplement guardant les imatges, com us dèiem abans, amb Adobe RGB 1998 i creant un PDF-X4 en lloc del PDF-X1 tradicional.

5. Com puc saber prèviament si una imatge és recomanable imprimir-la en multicromia o CMYK?

Amb el Photoshop, sempre amb el perfil de color Adobe RGB 1998 aplicat, heu d’anar a VISTA-AVISO DE GAMA i d’aquesta manera podreu visualitzar “en gris” les parts de color que no es poden reproduir en CMYK i que en Multicromia sí.

6. Quin nivell de fidelitat tenen les proves de color respecte a les actuals en CMYK ISO 12647/7?

Igual que les proves de contracte en CMYK ISO 12647/7 són una bona base visual per saber el resultat imprès que obtindrem a la impressió, les proves de contracte de Multicromia realitzades a Agpograf, també seran una bona base per conèixer el resultat final imprès en Multicromia.

7. És veritat que amb la MULTRICROMIA podem reproduir quasi tota la gamma Pantone? Com ho fem?

Per desgràcia no hi ha un espai de color que indiqui l’espectre de color de les gammes Pantone, però la Multicromia té un espai de color molt ampli, i podem confirmar que la gran majoria de colors Pantone són dins l’espai de color de la Multicromia amb diferències Delta AE molt petites (formula CIEDE 2000), que l’ull humà no pot apreciar.

Però com es realitza la conversió entre Pantones i Multicromia?

Hem incorporat totes les llibreries de color Pantone. Quan es fa la conversió de color, el sistema busca el color Pantone indicat al PDF i el converteix en Multicromia basant-se en la informació espectral i minimitzant la seva diferència visual quan aquest sigui imprès.
A més, en finalitzar el procés, es crea un informe on ens indica la diferència colorimètrica que tindrem una vegada imprès i on sabrem, abans d’imprimir, que el resultat serà el desitjat.
Hi ha colors, però, que no es poden treballar en Multicromia com ara els colors metal·litzats (plates, ors…).

8. La multicromia és la tecnologia ideal per a fer CARTES DE COLORS I MOSTRARIS de productes que necessiten una fidelitat extrema, quin estàndard utilitza?

Es pot treballar amb qualsevol estàndard, el sistema desenvolupat a Agpograf és molt versàtil pel que fa a la conversió de colors directes a la que es refereix.
Es poden importar taules de colors en diferents formats, com ara: ACO, CXF, CCF, ICC o TXT.
El que permet que cada client pugui lliurar la seva gamma de colors o fins i tot llegir els colors des d’un espectrofotòmetre.
Un aspecte molt important: és possible conèixer la desviació de color que hi haurà abans de realitzar la impressió.

9. Quin suport de paper és l'ideal per a la multicromia?

D’entrada tenim dos suports que obtenen grans avantatges: l’estucat, tant si és brillant, semi mat o mat, i l’òfset, en aquest cas, com més qualitat tingui millor. En el primer cas el resultat és molta més “llum” a l’imprès i una definició de les imatges extrema. En el segon, aquesta “llum” addicional és especialment important perquè com sabeu l’òfset absorbeix la tinta i amb això la “llum” de la reproducció. La multicromia corregeix clarament aquest handicap clàssic dels papers òfsets.

10. Es poden crear perfils específics de color en funció del tipus de paper o perfils a mida per a cada client?

El sistema permet la creació de perfils personalitzats per a tipus de paper o necessitats concretes. És cert que primer cal fer una sèrie de test d’impressió per a la creació del nou espai de color, així com per comprovar el seu correcte funcionament.

11. Com es realitza la conversió de color de RGB a Multicromia?

El sistema desenvolupat a Agpograf és molt versàtil, analitza els colors segons el model de color (RGB, CMYK, Gris o Lab). Segons el model de color podem indicar què volem fer, per exemple: que tot el que estigui en RGB es converteixi en Multicromia i el que estigui en CMYK que ho deixi intacte o ho converteixi segons la ISO 12647/2. El mateix passa per Gris o Lab, d’aquesta manera podem tractar independentment el color segons el seu model.

12. Com afecta la trama esticàstica de 20 microns a la qualitat final del treball?

Sens dubte en una millora de la nitidesa de la imatge, perquè s’elimina l’efecte roseta que es produeix amb l’ús de la trama AM convencional.
A més evita l’efecte Moiré que es produeix amb la trama AM si combinéssim 7 colors. El millor és veure les diferències en la següent imatge:

13. Per què es veuen tan nítides les imatges?

Un dels motius és l’ús de la trama estocàstica, però un altre de molt important és un sistema d’enfocament automàtic que es realitza quan convertim les imatges de RGB en Multicromia.
Com que l’espai de color de la Multicromia és molt ampli cal fer un reajustament del focus d’imatge perquè aquesta no perdi focus durant la seva conversió.
Aquest sistema d’enfocament automàtic analitza cada imatge ajustant el focus de la mateixa segons diferents criteris com ara la mida, la resolució, etc.
La combinació de tots dos és el que produeix que el resultat imprès sigui una imatge nítida amb un focus perfecte.

14. Quins sectors es poden beneficiar de la multicromia?

D’entrada qualsevol client que necessiti o exigeixi una qualitat extrema als seus productes gràfics. Nosaltres aconsellem: art, bijuteria, joieria, òptica, moda, pintura, fotografia, ceràmica, cosmètica, mobles, cartes de colors, mostraris, etc.

Aquesta és la diferència

Casos d’èxit

Lancôme Paris,

a través de l’agència Circo de Bazuka de Paris, ens demanen imprimir el catàleg DREAMTONE per Lancôme. Aquest catàleg incorpora imatges en CMYK, un pantone argent i 5 pantones directes. Una vegada analitzat el document els oferim passar els 5 pantones directes i les imatges en CMYK a Multicromia. El resultat és la impressió de tots els pantones fidelment impresos i unes imatges amb una definició extrema dels detalls de les pells, els llavis, i el producte. Lancôme ens assegura que continuarem treballant en els seus productes més exclusius amb la tecnologia Multicromia.

Golran- Milano

a través de Francesca Avossa i Minsk Studio de Paris, ens demanen una qualitat extrema en la definició i fidelitat de tapissos fabricats de manera artesanal per a un mercat de luxe altament exigent. Aquests tapissos són de tradició persa i exclusius. La Multicromia va ser la solució proposada i novament la satisfacció del client va ser total. Actualment estem treballant en els seus mostraris amb productes reals, impresos!

Galerie Perrotin – Paris

Amb motiu de l’exposició del seu artista Farhdad Moshiri, la galeria ens va encarregar la impressió d’un llibre que presentés una retrospectiva de la seva obra el caràcter del qual és alhora minimalista (imatges amb molts detalls) i molt vistós. (especialment les taronges elèctriques fortes) no es podrien reproduir en CMYK convencionals. Després de molts retocs i ajustos, la multicromia torna a ser la solució. El nostre catàleg mostra a les pàgines 30-31 una imatge parcial d’una de les pintures que podeu jutjar.