Serveis

El món dels bits convertit en matèria impresa, per sentir el tacte de les diverses textures del paper o l’olor de l’obrador gràfic, reivindicant el nostre ofici com un valor de la comunicació gràfica, per a l’art, pel disseny gràfic, pel coneixement, i per a tot allò que ens emociona.

Suport tècnic

El que més ens agrada del nostre ofici és compartir el coneixement amb els professionals del nostre sector i per suposat amb els nostres clients

Fiabilitat

Un bon servei de preimpressió ha de ser fiable, proactiu i previsor. Els nostres tècnics us assessoraran en qualsevol fase del procés de creació dels vostres arxius.

Rapidesa

Una característica del nostre servei és la rapidesa i immediatesa en la resposta. En menys d’una hora podem verificar i garantir la fiabilitat dels vostres arxius.

Coneixement

Els nostres clients no poden estar sempre actualitzats pel que fa a les eines i les opcions per la continua evolució del nostre sector. Nosaltres els hi facilitem constantment i amb la rapidesa requerida.

Acompanyament

Quan un client ens demana suport tècnic, quan ens fa una consulta singular respecte a un projecte complexe, és quan més gaudim del nostre ofici, perquè ajudar a millorar un idea, produint-la d’una manera creativa i eficaç, ens apassiona.

Preimpressió

Un bon servei de preimpressió ha de ser fiable, proactiu i previsor. Els nostres softwares contínuament actualitzats us garantiran una fiabilitat del 100% en totes les fases del fluxe de producció

Maquetació de publicacions

Digitalització i retoc

Digitalització i retoc fotogràfic professional amb pantalles de calibració.

Verificació d’arxius

Colorimetria

Colorimetria amb els estàndars ISO 12647 i proves certificades de color FOGRA 39L, 47L.

Impressió

En l’antiga tipografia imprimir era un art, per a nosaltres avui, imprimir, és l’art de triar. Triar la millor opció tecnològica respecte del projecte que es vol produir

Flexibilitat

Estalvi de temps i costos i màxima flexibilitat en els sistemes d’impressió, ja siguin digitals de darrera generació o d’offset tradicional.

Qualitat

Processos de producció garantits mediambientalment (ISO 14001) i de qualitat (ISO 9001).

Rapidesa execució

Rapidesa d’execució adaptada a cada tecnologia : offset digital, offset tradicional, pla, rotatiu.

Tria de papers

Tria de papers amb els certificats FSC, PEFC. Gran varietat d’especialitats i papers d’autor.

Producció gràfica

Solucions integrals i creatives per als vostres projectes de producció gràfica editorial

Pensar en totes les eines de producció disponibles per al creatiu i/o el departament de màrqueting de qualsevol empresa

Estudiar el format òptim, veure totes les opcions d'acabats, R+D per projectes singulars i acompanyament de producció pel professional creatiu o el departament de màrqueting.

Volem un producte gràfic que el receptor no oblidi, que desitgi conservar pel seu valor com a objecte imprès i que en destaqui els continguts, això necessita una globalitat creativa i de producció”
Necessitem un servei complet claus en mà per a tots els nostres productes gràfics. Una empresa que conegui a fons la gran diversitat de solucions que es poden oferir en l’àmbit de la impressió i la industria gràfica”