Éditions Cercle d’Art – Fondation Picasso Paris

Llibre: PICASSO, Toros y Toreros

Introducció

Aquest projecte ha estat un repte tecnològic per el nostre grup d’empreses : Les Caméléons Paris (Fotomecànica), Nexe (pel retoc fotogràfic i la direcció tècnica) i Agpograf (per la impressió i l’enquadernació).

En Bernard Champeau director de producció de les Éditions du Cercle d’Art de Paris, va mostrar-nos clarament en una primera reunió, les problemàtiques del llibre en sí. Havíem de fer una reproducció fidel de les obres de Pablo Picasso, però els únics originals existents eren una antiga edició del llibre. És a dir, no hi havia cap diapositiva, cap imatge digitalitzada, ni evidentment cap original de l’artista, l’únic original existent era un antic llibre imprès amb multituds de colors i pantones diferents. En resum la reproducció s’havia de fer íntegrament d’aquest original. I per suposat els resultats havíen d’aconseguir igualar la qualitat i la fidelitat.

Una vegada analitzat per l’equip tècnic de Caméléons, Nexe i Agpograf, es va presentar una proposta tècnica a Cercle d’Art i la Fondation Pablo Picasso. La idea consistia en imprimir les pàgines de colors amb la tècnica de la multicromia (simulació RGB) que ens permet reproduir set colors en màquina. Amb aquesta tecnologia podríem evitar la multitud de Pantones directes + el CMYK que s’havien utilitzat en l’antiga edició, i donar més llum, definició i contrast a totes les obres. I per la resta del llibre, hi hauria una part impresa únicament amb el Pantone Black U, i després hi hauria plecs a imprimir en 2, 3 i 4 Pantones de color crema que vàrem extreure de la digitalització i mesura espectofotomètrica de les pàgines. Això ens va permetre decodificar els 3 Pantones adicionals que hauríem d’imprimir.

En total s’han utilitzat fins a 10 colors en total per aconseguir un resultat molt positiu a ulls del client.

Procés de reproducció

1) En primer lloc al taller de fotomecànica dels caméléons es va fer la digitalització en alta resolució de totes les pàgines i ja es varen aplicar els primers filtres per evitar l’efecte “moiré” que es produeix quan es digitalitza en alta resolució un imprès.

2) Posteriorment es va procedir al retoc de les imatges en profunditat per aconseguir, netejar impureses de l’antic imprès, per a contrastar-les i per a acoseguir uns arxius d’imatges nets i ben definits.

3) En aquesta fase, vàrem decodificar els diferents colors de fons Pantone que vàrem anar trobant amb l’ajuda de l’espectrofotòmetre. A mesura que miràvem pàgina per pàgina ens trobàvem que no hi havia uns mateixos fons en el to del paper, ni en el fons de les imatges. A més en les pàgines de color, hi havia molts tons directes barrejats amb la quadricromia. Vàrem seleccionar 4 tipus de pàgines per plecs:

    • Pàgines en color RGB-multicromia
    • Pàgines simplement en Pantone Black
    • Pàgines amb 2 colors Pantone crema diferents + Pantone negra + Pantone gris.
    • Pàgines amb 3 colors Pantone crema diferents + Pantone negra + Pantone gris.

 

4) Proves de color de contracte : totes les proves de color FOGRA 47 L adaptades a Multicromia es varen fer al taller dels caméléons amb els perfils de color d’Agpograf. Les proves de simulació de les pàgines Pantone es varen fer al taller d’Agpograf, primer en màquina directa i amb els resultats vàrem crear els perfils de color per simular-los a les proves EPSON FOGRA.

D’aquesta manera el client va poder veure els resultats reals de la reproducció certificats de tot el llibre abans de posar-los en màquina.

Característiques tècniques

Llibre + Estoig

Format: 27,8 X 37,8 CM.

Pàgines interiors: 172 impreses sobre Paper Old Mild Premium White de Fedrigoni de 190 g.

Guardes: sobre el mateix paper que l’interior impreses a les dues cares

Folre coberta i estoig: Impressió en tela blanca brillantia

Enquadernació: tapa dura de 3,5 mm folrada amb tela i capçades, llom pla. Rústica cosida amb guardes.

Folre: tapa dura 3,5 mm folrat amb tela i interior folrat amb paper offset blanc.

Impressió dels plecs:

44 pàgines a 7+7 tintes en multicromia, 32 pàgines a 1+1 tintes, 80 amb 4 Pantones (2 cremes, + Pantone black,+ Pantone gris), resta amb 3 Pantones (1 crema, + Pantone Black i Gris).

Edició: 6.000 exemplars, 2.000 en francès i 4.000 en anglès.

Sense comentaris

Publica un comentari