Privacy and data protection policy

Política de privacitat i protecció de dades

Detalls de la nostra política de privacitat

Informació general

Aquesta “Política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l’Estat Membre espanyol.
En conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com vam realitzar aquests processos, amb què nalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.
Per tot el que s’ha exposat, un cop revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti com a prova de la seva conformitat i consentiment.

Responsable del tractament

Qui recull i tracta les seves dades?
El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els cions i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els cions i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o d’l’Estat Membre espanyol.
En aquest cas, les nostres dades identicatives com a Responsable de l’Tractament són els següents: NEXE IMPRESSIONS S.L – CIF B17883927

Com pot contactar amb nosaltres?

Domicili de les nostres oficines:

Carrer Ramon Turró, 16, local, baixos. 17005, Girona, Espanya

Email: info@nexeimpressions.com – Telèfon: 972246048

Domicili postal:

Carrer Ramon Turró, 16, local, baixos. 17005, Girona, Espanya

Mesures de seguretat

Què fem per garantir la privacitat de les seves dades?
La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos a què estan exposats.
Entre d’altres, destaquen les següents mesures:
Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
Veri car, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.