Journal Suisse d’Horlogerie

JSH Magazine

JSH Magazine del Journal Suisse d’Horlogerie és una publicació en moda revista adreçada als professionals de la rellotgeria com la direcció general, la direcció de producció, els departaments de recerca i desenvolupament, els dissenyadors, recursos humans i responsables de vendes.

 

La revista ha estat impresa en rotativa amb papers estucats semi mat, pel·liculat anti ratllada a la coberta i s’ha enquadernat en rústica fresada PUR.

Especificacions

Format
21 x 27 cm

 

Impressió
Rotativa

 

Paper
Coberta
Estucat semi mat de 250 g.

 

Interior
Estucat semi mat de 130 g.

 

Enquadernació
Rústica fresada PUR

 

Acabats
Pel·liculat anti ratllada a una cara a la coberta

Categoria
Revista